Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων
Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
ΑΤΤΙΚΟΝ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

 

Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής: Καθηγητής Ευστάθιος Κ. Ηλιοδρομίτης
Υπεύθυνη Ιατρείου: Αλεξάνδρα Α Φρογουδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ

  • Από το 2009 παρακολουθούνται πάνω από 600 ασθενείς με απλές, μέσης βαρύτητας και σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες
  • Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διαγνωστικής διερεύνησης και εκτίμησης των νέων ασθενών, ενώ η παρακολούθηση των ασθενών του ιατρείου γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
  • Έχουν εκπονηθεί διδακτορικές διατριβές καθώς και μεταπτυχιακές εργασίες
  • Βιοδείκτες και η προγνωστική τους σημασία σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, η ποιότητα ζωής των ασθενών, η προγνωστική σημασία δεικτών καρδιακής ανεπάρκειας και ερωτηματολογίων έχουν αποτελέσει μερικά από τα αντικείμενα πρωτογενούς κλινικής έρευνας του ιατρείου
  • Έναρξη προγράμματος διαδερμικής τοποθέτησης βιοπροσθετικής βαλβίδας στη θέση της πνευμονικής σε ασθενείς κυρίως με τετραλογία Fallot σε συνεργασία με το αιμοδυναμικό εργαστήριο της ΒΠΚΚ
  • Συμμετοχή στην πανελλήνια μελέτη καταγραφής ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες CHALLENGE (από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. Το Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων συνδέεται στενά με το τμήμα Καρδιακής Ανεπάρκειας του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ για την αντιμετώπιση του όλο και μεγαλύτερου πληθυσμού ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες και καρδιακή ανεπάρκεια. Δίδεται έτσι η δυνατότητα συνδυασμένης προσέγγισης στα σύμπλοκα προβλήματα αυτών των ασθενών.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Σε συνεργασία με τη Γυναικολογική και Μαιευτική Πανεπιστημιακή Κλινική του ΑΤΤΙΚΟΝ λειτουργεί ιατρείο κύησης υψηλού κινδύνου στο οποίο έχουν παρακολουθηθεί πάνω από 100 γυναίκες με απλές και σύμπλοκες καρδιοπάθειες κατά τη διάρκεια της κύησης. Παρέχονται επίσης συμβουλές πριν την εγκυμοσύνη σε ασθενείς με απλές και σύμπλοκες καρδιοπάθειες (συγγενείς ή μη) και οι ασθενείς παρακολουθούνται τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και κατά την περίοδο πριν και μετά τον τοκετό. Υπάρχει συμμετοχή στην διεθνή μελέτη καταγραφής ROPAC της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας και σε δημοσιεύσεις.