Ιατρείο Επεμβατικής Καρδιολογίας (Στεφανιογραφίες – Αγγειοπλαστικές)

Στο ιατρείο παρακολουθούνται ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε στεφανιογραφία ή αγγειοπλαστική, καθώς και όσοι έχουν ήδη υποβληθεί για μακροχρόνια παρακολούθησή τους. Καλύπτει όλο το φάσμα των περιστατικών (ασβεστωμένες βλάβες, βλάβες διχασμών, χρόνιες ολικές αποφράξεις) και τεχνικών (ενδοστεφανιαία απεικόνιση με IVUS και OCT, εκτίμηση εφεδρείας ροής, χρήση Rotablator και IntravascularLithotripsy) στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

Ανθρώπινο Ιατρικό Δυναμικό

Ιωάννης Ανδρέου, MD, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Για να κλείσετε πρωινό ραντεβού, καλείτε στο 1535 και αναφέρετε τον 5ψήφιο κωδικό 08798.

Για να κλείσετε απογευματινό ραντεβού, καλείτε στο 1535 και αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του ιατρού.