Το Ηχωκαρδιογραφικό εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο της καρδιολογικής κλινικής όσο και αυτές των άλλων κλινικών του νοσοκομείου (χημειοθεραπείες, προεγχειρητικοί έλεχοι, κ.λ.π.).

Στο ηχωκαρδιογραφικό εργαστήριο διενεργούνται όλες οι συμβατικές (M-mode, 2D, Doppler,Διοισοφάγειος μελέτη) και νεότερες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές (ηχω-αντίθεσης, ιστικό Doppler, 2-D speckle tracking, 3 D ηχωκαρδιογραφία, διαθωρακική και διοισοφάγιος) καθώς και δυναμικές μελέτες (με τη χρήση δοβουταμίνης, αδενοσίνης και δοκιμασίας κόπωσης).

Εκπαιδεύει τους φοιτητές του 5ου έτους και τους ειδικευόμενους στη καρδιολογία και διενεργεί σε ετήσια βάση επιστημονική ημερίδα με θέμα την καρδιαγγειακή απεικόνιση.

Είναι κέντρο εξειδίκευσης καινούργιων τεχνικών (2-θέσεις ανά εξάμηνο) και έχει τη χαρά να δέχεται ικανοποιητικό αριθμό νέων καρδιολόγων – συνεργατών, και πανεπιστημιακών υποτρόφων.

Διακρίνεται για το πλούσιο ερευνητικό έργο και πρωτοστατεί σε κάθε προσπάθεια που άπτεται της έρευνας, της εκπαίδευσης και της εφαρμογής της σύγχρονης καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Δομή Εργαστηρίου
Εξοπλισμός: 1 μηχάνημα Vivid7, 1 μηχάνημα Vivid 3, 1 μηχάνημα Phillips, 1 μηχάνημα ATL

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Παρασκευαΐδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πάνου Φώτιος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Ραλλίδης Λουκιανός, Επίκουρος Καθηγητής
Οικονομίδης Ιγνάτιος, Επίκουρος Καθηγητής
Φρογουδάκη Αλεξάνδρα, Επιμελήτρια Α, Ε.Σ.Υ.
Βρεττού Αγαθή, Επιμελήτρια Β, Ε.Σ.Υ.