Το εργαστήριο της Καρδιοναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης αποτελεί ένα σύγχρονο πρότυπο, πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο και στελεχωμένο από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό εργαστήριο για την εκτίμηση της ικανότητας προς άσκηση κυρίως ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα. Το εργαστήριο λειτουργεί σε συστηματική βάση στα πλαίσια των τακτικών εξωτερικών ιατρείων δύο φορές εβδομαδιαίως και εξετάζει ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται αιτιώμενοι δύσπνοια προσπαθείας αγνώστου αιτιολογίας, ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, αναπνευστικής ανεπάρκειας, μυοκαρδιοπαθειών, πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, συστηματικής αρτηριακής υπέρτασης, συγγενών καρδιοπαθειών.

Ο χώρος του εργαστηρίου είναι εξοπλισμένος με ειδικό στατικό εργομετρικό ποδήλατο, μηχάνημα για την καταγραφή και την ποσοτική ανάλυση των αερίων και τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Στον εξοπλισμό υπάρχει πλήρες σετ ανάνηψης και καρδιακός απινιδωτής για την ασφαλή διεκπεραίωση της εξέτασης. Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τη συμμετοχή της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ερευνητικά πρωτόκολλα ασθενών με επηρεασμένη καρδιακή και/η αναπνευστική λειτουργία.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Τριανταφυλλίδη Ελένη, Επιμελήτρια Α΄