Το εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής δεδομένου ότι επιτελεί σημαντικό, διπλό σκοπό. Αφενός συνδράμει αποφασιστικά στη διερεύνηση των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική και αφετέρου ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεγάλου αριθμού ασθενών που απευθύνεται στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής προκειμένου να τύχουν του απαραίτητου έλεγχου ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου.

Είναι γνωστό ότι η βασικότερη αποστολή της Δοκιμασίας Κόπωσης αποτελεί η ανίχνευση (στον κατάλληλο πληθυσμό) ύπαρξης στεφανιαίας νόσου και η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου. Επιπροσθέτως όμως είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι η Δοκιμασία Κόπωσης παρέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αυτή συνδυάζεται με την μέτρηση των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αεριών (εργοσπιρομετρία-απαραίτητη για ασθενείς με σοβαρού βαθμού χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε προμεταμοσχευτικό έλεγχο ).

Επιπλέον στο εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής εκτελούνται και άλλες σύνθετες δοκιμασίες όπως αυτή της ηχωκαρδιογραφίας κοπώσεως (συνδυασμός-ταυτόχρονης δοκιμασίας κοπώσεως και ηχωκαρδιογραφήματος) η οποία δίνει πιο αξιόπιστα ευρήματα σε σχέση με την απλή δοκιμασία τόσο για την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπως σε βαλβιδοπάθειες και στην πνευμονική υπέρταση.

Επίσης η δοκιμασία κοπώσεως είναι στενά συνδεδεμένη με τις ραδιοϊσοτοπικές μελέτες ανίχνευσης ισχαιμίας του μυοκαρδίου (σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου) στις οποίες αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την εκδήλωση ισχαιμίας στο μυοκάρδιο.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Πέτρου Απόστολος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Καρατζάς Δημήτριος Επιμελητής Α΄
Κολοκάθης Φώτιος Επιμελητής Α΄
Λευθεριώτης Διονύσιος Επιμελητής Α΄
Παππάς Χρήστος Επιμελητής Α΄
Ζαχαρούλης Αχιλλέας Επιμελητής Β΄