Το αντιυπερταστικό ιατρείο της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αττικόν, τελείται τρεις φορές εβδομαδιαίως και ασχολείται με την διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού ασθενών με συστηματική αρτηριακή υπέρταση και την ανίχνευση των βλαβών των οργάνων-στόχων. Ειδικότερα θα πρέπει να τονισθεί ότι το ιατρείο ασχολείται ιδιαίτερα με την αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενών με πρωτοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση, με τη διερεύνηση της αρτηριακής υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους αλλά και με τη διερεύνηση τυχόν αιτίων δευτεροπαθούς υπέρτασης στους αντίστοιχους ασθενείς.

Το αντιυπερτασικό ιατρείο στελεχώνεται από άριστα κατηρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και η υλικοτεχνική του υποδομή περιλαμβάνει πέντε συσκευές 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης και επτά συσκευές εβδομαδιαίας μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, η χρήση των οποίων συμβάλλει καταλυτικά στη διαχείριση και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερτασικών ασθενών. Συνδέεται άμεσα με το εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας όπου γίνεται η πλήρης αγγειολογική αξιολόγηση των ασθενών και η υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη των υπερτασικών ασθενών. Ερευνητικά, το αντιυπερτασικό ιατρείο παρουσιάζει δυναμική παρουσία κυρίως στο χώρο της εκτίμησης των βλαβών οργάνων στόχων.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Τριανταφυλλίδη Ελένη, Επιμελήτρια Α΄