Το αιμοδυναμικό εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής, τις ανάγκες άλλων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και όμορων νοσοκομείων, που δεν διαθέτουν αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται όλες οι συμβατικές πράξεις της επεμβατικής καρδιολογίας: καρδιακός καθετηριασμός, αγγειογραφία στεφανιαίων αρτηριών(1200 ανά έτος), αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (460 ανά έτος) και αγγειοπλαστική σε επείγουσα βάση στα πλαίσια οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (Πρωτογενής Αγγειοπλαστική).

Στα πλαίσια αναλυτικότερης απεικόνισης και εκτίμησης των στεφανιαίων αρτηριών και των αθηρωματικών βλαβών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται περισσότερο προηγμένες μέθοδοι όπως το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS), η οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT) και η τμηματική εφεδρεία ροής (FFR).

Διενεργούνται επίσης επεμβάσεις διόρθωσης δομικών καρδιακών παθήσεων όπως βαλβιδοπλαστική αορτικής, μιτροειδούς βαλβίδας επί σοβαρής στένωσης αλλά και σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος.
Τέλος διενεργούνται επεμβάσεις διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVAR) σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας που κρίνονται εξαιρετικά υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Το Αιμοδυναμικό εργαστήριο της Β ΠΚΚ έχει πλούσιο εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα εκπαιδεύει τους φοιτητές του 5ου έτους και τους ειδικευόμενους στην καρδιολογία τόσο της κλινικής μας, όσο και κλινικών άλλων νοσοκομείων που δεν διαθέτουν αιμοδυναμικό εργαστήριο. Ακόμα έχει εκπαιδεύσει στην επεμβατική καρδιολογία ειδικούς καρδιολόγους άλλων νοσοκομείων, ώστε να καταστούν αυτοδύναμοι καθετηριαστές και να λειτουργήσουν αιμοδυναμικά εργαστήρια σε περιφερικά νοσοκομεία (Νοσοκ. Καλαμάτας και Νοσοκ. Ρόδου).

Το αιμοδυναμικό εργαστήριο έχει ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.

Το συνολικό έργο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου συμβάλει ιδιαίτερα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και συνεισφέρει σημαντικά στην εκπαίδευση, την έρευνα αλλά και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας.

Ανθρώπινο Ιατρικό Δυναμικό
Λεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Αντωνιάδης Αίαντας, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Δαγρές Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Κολοκάθης Φώτιος, Επιμελητής Α΄
Παππάς Χρήστος, Επιμελητής Α΄
Καρατζάς Δημήτριος, Επιμελητής Α΄
Ζαχαρούλης Αχιλλέας, Επιμελητής Β΄