Το Αγγειολογικό εργαστήριο του τμήματος Προληπτικής Καρδιολογίας στη Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική μελετά τη σχέση των μεταβολών των αγγειολογικών παραμέτρων στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Με σύγχρονες και πρωτοποριακές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μεθόδους μελετά τη λειτουργία του ενδοθηλίου, και του ενδοθηλιακού γλυκοκαλυκα,τη λειτουργία της μικροκυκλοφοριας , τις ελαστικές ιδιότητες της αορτής και των περιφερικών αγγείων καθώς και την έκταση της αθηρωμάτωσης στο περιφερικό αγγειακό δίκτυο.

Στο τομέα της πρωτογενούς πρόληψης μελετούνται συγγενείς πρώτου βαθμού διαβητικών ατόμων, ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία, καθώς και καπνιστές που παρακολουθούνται στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος.

Στην δευτερογενή πρόληψη, οι πληθυσμοί μελέτης αφορούν ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο και συστηματικές φλεγμονώδεις νόσους όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα και ψωρίαση.

Στο τομέα μελέτης παθογενετικων μηχανισμών, διερευνούνται η σχέση των μεταβολών των αγγειολογικών παραμέτρων με τις αντίστοιχες μεταβολές βιοχημικών δεικτών που προάγουν την αθηρωμάτωση την λειτουργικότητα των καρδιακών κοιλοτήτων και τα οξέα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Στο τομέα διάγνωσης μελετάται η αξία νεώτερων τεχνικών εκτίμησης της λειτουργίας του αγγειακού τοιχώματος στην ανίχνευση υποκλινικων μορφών αθηρωμάτωσης και στεφανιαίας νόσου συγκριτικά με παλιότερες τεκμηριωμένες μεθόδους.
Στο τομέα πρόγνωσης μελετάται η συγκριτική και η αθροιστική προγνωστική αξία νεωτέρων και παλαιοτέρων αγγειολογικών παραμέτρων για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάματα στους πληθυσμούς πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

Τέλος μελετούνται παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας του αγγειακού δικτύου με τροποποίηση παραγόντων κινδύνου όπως η διακοπή καπνίσματος με η χωρίς χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων, με την χορήγηση νέων αντιφλεγμονωδών παραγόντων και νεώτερων αντι-υπερτασικών φαρμάκων.

Στον τομέα της καρδιακής αποκατάστασης λειτουργούν ιατρεία διακοπής καπνίσματος, διατροφής και ψυχολογικής υποστήριξης με ειδικούς σε κάθε τομέα συνεργάτες.

Ανθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό
Λεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Οικονομίδης Ιγνάτιος, Επίκουρος Καθηγητής
Τριανταφυλλίδη Ελένη, Επιμελήτρια Α΄