Το 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης & Έρευνας θα πραγματοποιηθεί 14-16 Δεκεμβρίου 2018 στην Αίγλη Ζαππείου με θέμα «Τι νεότερο στην καρδιολογία. Εξελίξεις 2018 & Προοπτικές 2019 στην Καρδιολογία».

 

Flyer_Opening_Ceremony_Teliko