Προπτυχιακό Πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Ευστάθιος Κ. Ηλιοδρομίτης, Καθηγητής Καρδιολογίας
Σπυρίδων Δευτεραίος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Ιγνάτιος Οικονομίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2105832352, 2105832355

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ

Πρόγραμμα 6ης Σειράς Φοιτητών 2019

Top