Διευθυντής

Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης
Καρδιολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Top